Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri ve su buharı difüzyon direnç faktörü 
Sıra No Malzeme veya bileşenin çeşidi Birim hacim
kütlesi
Isıl iletkenlik
hesap değeri
Su buharı
difüzyon
direnç
faktörü
1 DOĞAL TAŞLAR      
1.1 Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar (mozaik vb.) >   2800 3,5 10000
    2600 2,3 200 / 250
1.2 Tortul, sedimante taşlar (kum taşı, traverten, 2600 2,3 200 / 250
  konglomeralar vb.)      
1.3 Gözenekli püskürük taşlar <   1600 0,55 15 / 20
1.4 Granit 2500-2700 2,8 10000
1.5 Bazalt 2700-3000 3,5 10000
1.6 Mermer 2800 3,5 10000
1.7 Alçı taşı <    2600 2,3 200 / 250
1.8 Yapay taşlar 1750 1,3 40 / 50
1.9 Arduvaz 2000-2800 2,2 800 / 1000
2.0 DOĞAL ZEMİNLER (doğal nemlilikte)      

2.1
Kum, kum-çakıl 1700-2200 2,0 50
2.2 Kil, alüvyon 1200-1800 1,5 50
3 DÖKME MALZEMELER (hava kurusunda, üzeri      
  örtülü durumda)      
3.1 Kum, çakıl, kırma taş (mıcır) 1800 0,70 3
3.2 Bims çakılı (TS 3234) < 1000 0,19 3
3.3 Yüksek fırın cürufu < 600 0,13 3
3.4 Kömür cürufu < 1000 0,23 3
3.5 Gözenekli doğal taş mıcırları < 1200 0,22 3
    < 1500 0,27 3
3.6 Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681) < 100 0,060 3
    100 < 400 0,16 3
3.7 Genleştirilmiş mantar parçacıkları <    200 0,055 3
3.8 Polistiren, sert köpük parçacıkları 15 0,050 3
3.9 Testere ve plânya talaşı 200 0,070 2
3.10 Saman 150 0,058 3
4 SIVALAR, ŞAPLAR VE DİĞER HARÇ
TABAKALARI
     
4.1 Kireç harcı, kireç-çimento harcı 1800 1,0 15 / 35
4.2 Çimento harcı 2000 1,60 15 / 35
4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı 1400 0,70 10
4.4 Sadece alçı kullanarak (agregasız) yapılmış sıva 1200 0,51 10
4.5 Alçı harçlı şap 2100 1,20 15 / 35
4.6 Çimento harçlı şap 2000 1,40 15 / 35
4.7 Dökme asfalt kaplama 2100 0,70 50000
4.8 Anorganik esaslı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları 800 0,30  
    900 0,35  
    1000 0,38  
4.9 Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve harç ve 400 0,14  
  tabakaları 500 0,16  
    600 0,20  
    700 0,24  
    800 0,29  
5 BETON YAPI ELEMANI
(Bu bölümde yer alan elemanlar tek başına bir yapı elemanını ifade etmektedir. Yapı elemanının bir örgü harcı kullanılarak uygulanması durumunda λh değerleri Sıra no: 7 ‘den alınmalıdır.)
5.1 Normal beton (TS 500’e uygun), doğal agrega veya      
  mıcır kullanılarak yapılmış betonlar
Donatılı
2400 2,50 80 - 130
  Donatısız 2200 1,65 70 / 120
5.2 Kesif dokulu hafif betonlar, (agregalar arası boşluksuz)      
  donatılı veya donatısız      
5.2.1 Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 1114 EN 13055-1'e
uygun agregalarla 6)
800
900
0,39
0,44
70 / 150
70 / 150
    1000 0,49 70 / 150
    1100 0,55 70 / 150
    1200 0,62 70 / 150
    1300 0,70 70 / 150
    1400 0,79 70 / 150
    1500 0,89 70 / 150
1600 1,00 70 / 150
1800 1,30 70 / 150
2000 1,60 70 / 150
5.2.2 Sadece genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars kumu      
  katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 3649'a uygun) 6) 300 0,10 70 / 150
    400 0,13 70 / 150
    500 0,15 70 / 150
    600 0,19 70 / 150
    700 0,21 70 / 150
    800 0,24 70 / 150
    900 0,27 70 / 150
    1000 0,30 70 / 150
    1200 0,35 70 / 150
    1400 0,42 70 / 150
    1600 0,49 70 / 150
5.3 Tuvenan hâlindeki hafif agregalarla yapılan hafif betonlar      
  (agregalar arası boşluklu)      
5.3.1 Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılmış betonlar 1600 0,81 3-10
    1800 1,10 3-10
    2000 1,40 5-10
5.3.2 Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonlar 6) 600
700
0,22
0,26
5-15
5-15
    800 0,28 5-15
    1000 0,36 5-15
    1200 0,46 5-15
    1400 0,57 5-15
    1600 0,75 5-15
    1800 0,92 5-15
    2000 1,20 5-15
5.3.3 Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuvars kumu katılmadan yapılmış betonlar 400
450
0,12
0,13
5-15
5-15
    500 0,15 5-15
    550 0,16 5-15
    600 0,18 5-15
    650 0,19 5-15
    700 0,20 5-15
    750 0,22 5-15
800 0,24 5-15
900 0,27 5-15
1000 0,32 5-15
1100 0,37 5-15
1200 0,41 5-15
1300 0,47 5-15
5.4 Organik bazlı agregalarla yapılmış hafif betonlar      
5.4.1 Ahşap testere veya plânya talaşı betonu 400 0,14 5-15
    600 0,19 5-15
    800 0,25 5-15
    1000 0,35 5-15
    1200 0,44 5-15
5.4.2 Çeltik kapçığı betonu 600 0,14 5-15
    700 0,17 5-15
5.5 Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar (TS EN 771-4'e uygun yapı elemanları dâhil) 350 0,11 5 / 10
    400 0,13 5 / 10
    450 0,15 5 / 10
    500 0,15 5 / 10
    550 0,18 5 / 10
    600 0,19 5 / 10
    650 0,21 5 / 10
    700 0,22 5 / 10
    750 0,24 5 / 10
    800 0,25 5 / 10
    900 0,29 5 / 10
    1000 0,31 5 / 10
6 YAPI PLÂKALARI VE LEVHALAR      
6.1 Gaz beton yapı levhaları (TS EN 771-4'e uygun plâkalar)      
6.1.1 Normal derz kalınlığında ve normal harçla yerleştirilen levhalar 400 0,20 5 / 10
    500 0,22 5 / 10
    600 0,24 5 / 10
    700 0,27 5 / 10
800 0,29 5 / 10
6.1.2 İnce derzli veya özel yapıştırıcı kullanılarak yerleştirilen
levhalar
350 0,11 5 / 10
    400 0,13 5 / 10
    450 0,15 5 / 10
    500 0,16 5 / 10
    550 0,18 5 / 10
    600 0,19 5 / 10
    650 0,21 5 / 10
    700 0,22 5 / 10
    750 0,24 5 / 10
    800 0,25 5 / 10
6.2 Hafif betondan duvar plâkaları 800 0,29 5 / 10
    900 0,32 5 / 10
    1000 0,37 5 / 10
    1200 0,47 5 / 10
    1400 0,58 5 / 10
6.3 Alçıdan duvar levhalar ve blokları (gözenekli, delikli, dolgu veya agregalı olanlar dâhil) (TS 451,EN 12859, TS 452, TS 750 0,35 5 / 10
  1474'e uygun) 900 0,41 5 / 10
    1000 0,47 5 / 10
    1200 0,58 5 / 10
6.4 Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar levhaları (TS EN 13169’a uygun) 600 0,29 5 / 10
    750 0,35 5 / 10
    900 0,41 5 / 10
6.5 Alçı karton plâkalar (TS 452’ye uygun) 800 0,25 8 / 25
7 KÂGİR DUVARLAR (harç fugaları- derzleri dâhil)      
7.1 Tuğla duvarlar      
7.1.1 TS EN 771-1‘e uygun tuğlalarla yapılan kâgir duvarlar, dolu klinker, düşey delikli klinker,
(TS 4562) seramik klinker (TS 2902)
1800
2000
0,81
0,96
5 / 10
5 / 10
    2200 1,20 5 / 10
    2400 1,40 5 / 10
7.1.2 TS EN 771-1‘e uygun dolu veya düşey delikli tuğlalarla
duvarlar
1200 0,50 5 / 10
    1400 0,58 5 / 10
    1600 0,68 5 / 10
    1800 0,81 5 / 10
    2000 0,96 5 / 10
    2200 1,20 5 / 10
    2400 1,40 5 / 10
7.1.3 Düşey delikli tuğlalarla duvarlar  (TS EN 771-1'e uygun AB      
  sınıfı tuğlalarla, normal derz veya harç cepli)      
7.1.3.1 Normal harç kullanarak AB sınıfı tuğlalarla yapılan
duvarlar
550 0,32 5 / 10
    600 0,33 5 / 10
    650 0,35 5 / 10
    700 0,36 5 / 10
    750 0,38 5 / 10
    800 0,39 5 / 10
    850 0,41 5 / 10
    900 0,42 5 / 10
    950 0,44 5 / 10
    1000 0,45 5 / 10
7.1.3.2 TS EN 998-2‘ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak AB sınıfı tuğlalarla yapılan 550 0,27 5 / 10
  duvarlar 600 0,28 5 / 10
    650 0,30 5 / 10
    700 0,31 5 / 10
    750 0,33 5 / 10
    800 0,34 5 / 10
    850 0,36 5 / 10
    900 0,37 5 / 10
    950 0,38 5 / 10
    1000 0,40 5 / 10
7.1.4
7.1.4.1
Düşey delikli hafif tuğlarlarla duvarlar (TS EN 771-1'e uygun W sınıfı tuğlalarla, normal derz veya harç cepli) Normal harç kullanılarak W sınıfı tuğlalarla yapılan
duvarlar
550 0,22 5 / 10
    600 0,23 5 / 10
    650 0,23 5 / 10
    700 0,24 5 / 10
    750 0,25 5 / 10
    800 0,26 5 / 10
    850 0,26 5 / 10
    900 0,27 5 / 10
    950 0,28 5 / 10
    1000 0,29 5 / 10
7.1.4.2 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak W sınıfı tuğlalarla yapılan 550 0,19 5 / 10
  duvarlar 600 0,20 5 / 10
    650 0,20 5 / 10
    700 0,21 5 / 10
    750 0,22 5 / 10
    800 0,23 5 / 10
    850 0,23 5 / 10
    900 0,24 5 / 10
    950 0,25 5 / 10
    1000 0,26 5 / 10
7.1.5 Düşey delikli hafif tuğlalarla yapılan duvarlar (TS EN 771-      
  1'e uygun W sınıfı lâmba zıvanalı tuğlalarla)      
7.1.5.1 Normal harç kullanılarak W sınıfı lâmba zıvanalı tuğlalarla
yapılan duvarlar
550 0,19 5 / 10
    600 0,20 5 / 10
    650 0,20 5 / 10
    700 0,21 5 / 10
    750 0,22 5 / 10
    800 0,23 5 / 10
    850 0,23 5 / 10
    900 0,24 5 / 10
    950 0,25 5 / 10
    1000 0,27 5 / 10
7.1.5.2 TS EN 998-2'ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak W sınıfı lâmba zıvanalı tuğlalarla yapılan duvarlar 550
600
0,16
0,17
5 / 10
5 / 10
    650 0,17 5 / 10
    700 0,18 5 / 10
    750 0,19 5 / 10
    800 0,20 5 / 10
    850 0,20 5 / 10
    900 0,21 5 / 10
    950 0,22 5 / 10
    1000 0,24 5 / 10
7.1.6 Yatay delikli tuğlalarla yapılan duvarlar (TS EN 771-1) 600 0,33 5 / 10
    700 0,36 5 / 10
    800 0,39 5 / 10
    900 0,42 5 / 10
    1000 0,45 5 / 10
7.2 Kireç kum taşı duvarlar (TS 808 EN 771-2'ye uygun) 700 0,35 5 / 10
    800 0,40 5 / 10
    900 0,44 5 / 10
    1000 0,50 5 / 10
    1200 0,56 5 / 10
    1400 0,70 5 / 10
    1600 0,79 15 / 25
    1800 0,99 15 / 25
    2000 1,10 15 / 25
    2200 1,30 15 / 25
7.3 Gaz beton duvar blokları ile yapılan duvarlar (TS EN 771-      
  4’e uygun)      
7.3.1 Normal derz kalınlığında ve normal harçla yerleştirilmiş
bloklarla yapılan duvarlar
400 0,20 5 / 10
    450 0,21 5 / 10
    500 0,22 5 / 10
    550 0,23 5 / 10
    600 0,24 5 / 10
    650 0,25 5 / 10
    700 0,27 5 / 10
    800 0,29 5 / 10
7.3.2 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak veya  özel yapıştırıcısıyla 350 0,11 5 / 10
  yerleştirilmiş (blok uzunluğunun en az 500 mm olması 400 0,13 5 / 10
  şartıyla) gaz beton bloklarla yapılan duvarlar      
    450 0,15 5 / 10
500 0,16 5 / 10
550 0,18 5 / 10
600 0,19 5 / 10
650 0,21 5 / 10
700 0,22 5 / 10
750 0,24 5 / 10
800 0,25 5 / 10
7.4 Beton briket veya duvar blokları ile yapılan duvarlar      
7.4.1 Hafif betondan dolu briket veya dolu bloklarla yapılan duvarlar (TS 406'ya uygun ve kuvars kumu katılmaksızın 450 0,31 5 / 10
  yapılmış briket ve bloklarla) 5) 500 0,32 5 / 10
    550 0,33 5 / 10
    600 0,34 5 / 10
    650 0,35 5 / 10
    700 0,37 5 / 10
    800 0,40 5 / 10
    900 0,43 5 / 10
    1000 0,46 5 / 10
    1200 0,54 5 / 10
    1400 0,63 5 / 10
    1600 0,74 10 / 15
    1800 0,87 10 / 15
    2000 0,99 10 / 15
7.4.2 Doğal bims betondan dolu bloklarla yapılan duvarlar
(TS EN 771-3'e uygun DDB türü bloklarla, kuvars kumu
450 0,28 5 / 10
  katılmaksızın yapılmış) 500 0,29 5 / 10
    550 0,30 5 / 10
    600 0,31 5 / 10
    650 0,32 5 / 10
    700 0,33 5 / 10
    800 0,36 5 / 10
    900 0,39 5 / 10
    1000 0,42 5 / 10
    1200 0,49 5 / 10
    1400 0,57 5 / 10
1600 0,62 10 / 15
1800 0,68 10 / 15
2000 0,74 10 / 15
7.4.3 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün
altında olan harç kullanılarak doğal bims betondan dolu
450 0,23 5 / 10
  bloklarla yapılan duvarlar (TS EN 771-3'e uygun DDB 500 0,24 5 / 10
  türü bloklarla, kuvars kumu katılmaksızın yapılmış) 550 0,25 5 / 10
    600 0,26 5 / 10
    650 0,27 5 / 10
    700 0,28 5 / 10
    800 0,30 5 / 10
    900 0,32 5 / 10
    1000 0,35 5 / 10
7.4.4 Kuvars kumu katılmaksızın doğal bimsle yapılmış betondan özel yarıklı dolu duvar bloklarıyla yapılan 450 0,18 5 / 10
  duvarlar (TS EN 771-3'e uygun SW türü bloklarla) 500 0,20 5 / 10
    550 0,21 5 / 10
    600 0,22 5 / 10
    650 0,23 5 / 10
    700 0,25 5 / 10
    800 0,27 5 / 10
    900 0,30 5 / 10
    1000 0,32 5 / 10
7.4.5 TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak kuvars kumu katılmaksızın 450 0,16 5 / 10
  doğal bimsle yapılmış betondan özel yarıklı dolu duvar 500 0,17 5 / 10
  bloklarıyla yapılan duvarlar (TS EN 771-3'e uygun SW
türü bloklarla)
550 0,18 5 / 10
    600 0,19 5 / 10
    650 0,20 5 / 10
    700 0,21 5 / 10
    800 0,23 5 / 10
    900 0,26 5 / 10
    1000 0,29 5 / 10
7.4.6 Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla yapılan duvarlar (kuvartz kumu katılmaksızın yapılmış bloklarla) 500 0,26 5 / 10
  (TS 3681’e uygun agregayla TS 406'ya uygun olarak      
  yapılmış bloklarla  6) 600 0,29 5 / 10
  700 0,32 5 / 10
  800 0,35 5 / 10
7.5 Boşluklu briket veya bloklarla yapılan duvarlar
Hafif betondan boşluklu bloklarla yapılan duvarlar (kuvars kumu katılmaksızın TS EN 771-3’e uygun BDB türü bloklarla)
Hafif betondan boşluklu bloklarla yapılan duvarlar (kuvars kumu katılmaksızın TS EN 771-3’e uygun BDB türü bloklarla)
1 sıra boşluklu;   genişlik  115 mm,
1 sıra boşluklu;   genişlik  150 mm,
1 sıra boşluklu;   genişlik  175 mm,
< 2 sıra boşluklu;   genişlik  < 240 mm,
< 3 sıra boşluklu;   genişlik  < 300 mm,
< 4 sıra boşluklu;   genişlik  < 365 mm,
< 5 sıra boşluklu    genişlik  < 425 mm, 6 sıra boşluklu;   genişlik  < 490 mm olan bloklarda
TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3 ün altında olan harç kullanılarak hafif betondan boşluklu bloklarla yapılan duvarlar (kuvars kumu katılmaksızın TS EN 771-3’e uygun BDB türü bloklarla)
< 2 sıra boşluklu;   genişlik  < 240 mm ,
< 3 sıra boşluklu;   genişlik  < 300 mm,
< 4 sıra boşluklu;   genişlik  < 365 mm,
< 5 sıra boşluklu    genişlik  < 490 mm,
6 sıra boşluklu;   genişlik  < 490 mm olan bloklarda
Normal betondan boşluklu briket ve bloklarla yapılan duvarlar (TS 406'ya uygun)
     
7.5.1      
7.5.1.1 450 0,28 5 / 10
  500 0,29 5 / 10
  550 0,31 5 / 10
  600 0,32 5 / 10
  650 0,34 5 / 10
  700 0,36 5 / 10
  800 0,41 5 / 10
  900 0,46 5 / 10
  1000 0,52 5 / 10
  1200 0,60 5 / 10
  1400 0,72 5 / 10
  1600 0,76 5 / 10
7.5.1.2      
  450 0,23 5 / 10
  500 0,25 5 / 10
  550 0,27 5 / 10
  600 0,28 5 / 10
  650 0,30 5 / 10
  700 0,32 5 / 10
  800 0,36 5 / 10
  900 0,40 5 / 10
  1000 0,52 5 / 10
  1200 0,60 5 / 10
  1400 0,72 5 / 10
  1600 0,75 5 / 10
7.5.2      
7.5.2.1
7.5.2.2
2 sıra boşluklu;   genişlik  < 240 mm , 3 sıra boşluklu;   genişlik  < 300 mm, 4 sıra boşluklu;   genişlik  < 365 mm, olan bloklarda
2 sıra boşluklu;   genişlik  = 300 mm,
3 sıra boşluklu;   genişlik  = 365 mm, olan bloklarda
<1800
<1800
0,92
1,3
20 - 30
20 - 30
7.6 Doğal taşlarla örülmüş moloz taş duvarlar Taşın birim hacim kütlesi  ;
< 1600 kg/m3
> 1600,< 2000 kg/m3
> 2000,< 2600 kg/m3
> 2600 kg/m3
     
  0,81
  1,16
  1,74
  2,56
8 AHŞAP VE AHŞAP MAMULLERİ      
8.1 Ahşap      
8.1.1 İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar 600 0,13 40
8.1.2 Kayın, meşe, dişbudak 800 0,20 40
8.2 Ahşap mamulleri      
8.2.1 Kontrplâk (TS 46), kontrtabla (TS 1047) 800 0,13 50 - 400
8.2.2 Ahşap yonga levhalar      
8.2.2.1 Yatık yongalı levhalar (TS 180, TS 1617) 700 0,13 50 / 100
8.2.2.2 Dik yongalı levhalar (TS 3482) 700 0,17 20
8.2.3 Odun lifi levhalar      
8.2.3.1 Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64) 600 0,13 70
    800 0,15 70
    1000 0,17 70
8.2.3.2 Hafif odun lifi levhalar < 200 0,046 5
    < 300 0,058 5
9 KAPLAMALAR      
9.1 Döşeme kaplamaları      
9.1.1 Linolyum 1200 0,17 800-1000
9.1.2 Mantarlı linolyum 700 0,08  
9.1.3 Sentetik malzemeden kaplamalar (örneğin PVC) 1500 0,23  
9.1.4 Halı vb. kaplamalar 200 0,06  
9.2 Suya karşı yalıtım kaplamaları      
9.2.1 Mastik asfalt kaplama   > 7 mm 2000 0,70  
9.2.2 Bitüm ve bitüm emdirilmiş kaplamalar      
9.2.2.1 Armatürlü bitümlü pestiller (membranlar)      
  Bitümlü karton 1100 0,19 2000
  Cam tülü armatürlü bitümlü pestil 1200 0,19 14000
  0,01 mm Alüminyum folyolu bitümlü pestil 900 0,19 100000
  Cam tülü armatürlü polimer bitümlü membran 2000 0,19 14000
  Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri 2000-5000 0,19 20000
9.2.3 Armatürlü veya armatürsüz plâstik pestil ve folyolar      
  Polietilen folyo 1000 0,19 80000
  PVC örtü 1200 0,19 42000
  PIB polyisobütilen örtü 1600 0,26 300000
  ECB etilen kopolimer örtü 1000 0,19 80000
  EPDM etilen propilen kauçuk örtü 1200 0,30 100000
10 ISI YALITIM MALZEMELERİ      
10.1 Ahşap yünü levhalar TS EN 1317116) Kalınlık d < 25 mm
Kalınlık d ≥ 25 mm Isıl iletkenlik grupları
065
070
075
080
     
  460-650 0,150 2-5
    0,065  
    0,070  
    0,075 2-5
  360-460 0,080  
  085
090
Yerinde imal edilmiş köpük malzemeler
Poliüretan (PUR) - (DIN 18159-1’e uygun) Isıl iletkenlik grupları
035
040
  0,085  
    0,090  
10.2      
10.2.1      
    0,035  
  (>45) 0,040 30-100
10.2.2 Reçine - formaldehit köpüğü (UF) – (DIN 18159-2’ye uygun)
Isıl iletkenlik grupları 035
040
Sentetik köpük malzemeler
Ekspande polistiren köpük (PS) levhalar
Polistiren – Parçacıklı köpük - TS 7316 EN 13163'e uygun Isıl iletkenlik grupları
035
040
Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar
Ekstrüde polistiren köpüğü - TS 11989 EN 13164'e uygun Isıl iletkenlik grupları
030
035
040
Ekstrüde polistiren köpüğü -TS 11989 EN 13164'e uygun - Bina su yalıtımının dış tarafında 8)  örneğin çatı örtüsünün 9)
Isıl iletkenlik grupları 030
035
040
     
    0,035  
  (≥10) 0,040 1-3
10.3      
10.3.1      
10.3.1.1      
    0,035  
  ≥ 15 0,040 20-50
  ≥ 20   30-70
  ≥ 30   40-100
10.3.2      
10.3.2.1      
  (≥ 25) 0,030 80-250
    0,035  
    0,040  
10.3.2.2      
  (≥ 30) 0,030 80-250
    0,035  
    0,040  
10.3.3 Poliüretan sert köpük (PUR) levhalar
Poliüretan sert köpük TS 2193, TS 10981 ve TS EN 13165’e uygun
Isıl iletkenlik grupları 025
030
035
040
     
10.3.3.1      
  (≥ 30) 0,02515) 30-100
    0,030  
    0,035  
    0,040  
10.4 Fenol reçinesinden sert köpük (PF) levhalar
Fenolik sert köpük - TS EN 13166'ya uygun Isıl iletkenlik grupları
030
035
040
045
Mineral ve bitkisel lifli ısı yalıtım malzemeleri (cam yünü, taş yünü vb.) TS 901 EN 13162 10) 'ye uygun
Isıl iletkenlik grupları 035
040
045
050
Cam köpüğü
Cam köpüğü TS EN 13167'ye uygun Isıl iletkenlik grupları
045
050
055
060
Cam köpüğü - bina su yalıtımının dış tarafında Isıl iletkenlik grupları
     
10.4.1      
    0,030 10-50
  (≥ 30) 0,035  
    0,040  
    0,045  
10.5      
    0,035  
  (8-500) 0,040 1
    0,045  
    0,050  
10.6      
10.6.1      
    0,045  
    0,050  
  (100-150) 0,055 11)
    0,060  
10.6.2      
  045 (110-150) 0,045 11)
050   0,050  
055   0,055  
10.7 Ahşap lifli ısı yalıtım levhaları - TS EN 13168'e uygun Isıl iletkenlik grupları
035
040
045
050
055
060
065
070
Mantar yalıtım malzemeleri
Mantar levhalar - TS 304 EN 13170'e uygun Isıl iletkenlik grupları
045
050
055
     
    0,035  
    0,040  
  (110-450) 0,045 5
    0,050  
    0,055  
    0,060  
    0,065  
    0,070  
10.8      
  (80-500) 0,045 5-10
    0,050  
    0,055  
1) Bu Ek’te verilen birim hacim kütleleri, bir yapı malzeme veya bileşeninin gerçek birim hacim kütlesinden farklı olabilir. Bu gibi durumlarda göz önünde bulundurulacak ısıl iletkenlik hesap değeri, esas malzemenin (meselâ, tuğla duvarda tuğlanın) kuru durumdaki birim hacim kütlesine (varsa içindeki boşluk ve delikler dâhil birim hacim kütlesi) en yakın, ancak ondan daha büyük olan birim hacim kütlesi için verilen değerdir. Bir malzeme veya bileşen için sadece bir birim hacim kütlesine bağlı olarak daha düşük veya aynı ısıl iletkenlik hesap değeri verilmişse, malzeme veya bileşenin gerçek birim hacim kütlesi farklı da olsa bu ek’teki daha düşük olmayan değer geçerlidir. Gerektiğinde, yapı malzeme veya bileşenlerinin birim alan kütlelerinin hesabında da bu ek’teki birim hacim kütleleri yukarıdaki esaslara göre göz önünde bulundurulur.
2) 10 sıra numaralı “ısı yalıtım malzemeleri” bölümünde parantez içinde verilen yoğunluk değerleri sadece birim alana tekabül eden kütlenin belirlenmesi amacıyla verilmiştir (meselâ, yaz şartlarında yapılan ısıl korumanın doğrulanması durumunda).
3) Bazı gevşek dokulu malzemeler kullanıldığı yerlerde, üzerine gelen yükler sonucu sıkışabilirler (meselâ döşeme kaplaması altındaki gevşek dokulu yalıtım tabakaları gibi). Bu gibi durumlarda malzemenin sıkışmış olarak birim hacim kütlesi, bu malzeme için bu ek’te verilen birim hacim kütlesi değerinden daha büyük değilse, verilen ısıl iletkenlik hesap değerleri aynen geçerlidir. Ancak yapılacak ısıl geçirgenlik direnci hesaplarında, malzemenin sıkışmış durumdaki kalınlığının göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca, gevşek dokulu veya sıkışabilir malzemeler üzerine yapılacak kaplamaların, üzerlerine gelecek sabit ve hareketli yükleri, zarar görmeden taşıyacak şekilde seçilmesine ve uygulanmasına özen gösterilmelidir.
4) Mü (µ) değerlerinin kullanımı ile ilgili olarak malzeme imalâtçısının TSE belgeli tek değer olarak beyanı yok ise, yapı bileşenleri için her durumda verilen aralık değerlerinden küçük olanı alınır ve hesaba katılır. İlâve olarak, bina kabuğunun dış tarafında yer alan malzemeler için “µ”nün değeri olarak verilen büyük değer alınabilir. Yapı konstrüksiyonu için uygun olmayan değerler her defasında göz ardı edilir.
5) TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan hafif örgü harcı kullanılması durumunda, bu ek’te; TS 406 kapsamında yer alan briket ve bloklarla yapılan duvarlar için verilen ısıl iletkenlik hesap değerleri 0,06 W/mK kadar azaltılabilir.
6) Kuvartz kumu katılmadan yapılmış beton elemanlar için verilen ısıl iletkenlik hesap değerleri, kuvartz kumu katılması durumunda % 20 arttırılarak uygulanır.
7) Bir yapı bileşeni veya elemanı birden fazla, değişik ısıl iletkenlik hesap değerine sahip malzemeden meydana geliyorsa, o yapı bileşeni veya elemanının ısıl iletkenliği hesap değeri; her bir malzemenin kalınlıkları ve alan/uzunlukları dikkate alınarak ısıl geçirgenlik dirençleri hesaplanır, böylece yüzey yüzde (%) veya uzunluk yüzde (%) oranlarına göre ortalama ısıl iletkenlik değerleri bulunur ve bileşen veya elemanın boyutlarına göre derz durumları da göz önünde bulundurularak hesaplanır.
8) TS 11989 EN 13164’te belirtilen özelliklere ilâveten, toprak temaslı perde duvar yalıtımında, WD(12) veya WS(13) tipi uygulamalarda aşağıdaki özellikler gereklidir:
• Isı yalıtım plakalarının her iki yüzüde zırhlı olmalıdır.
• Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda > 0,30 N/mm2 (300 kPa) olmalıdır.
• TS EN 12088’e göre difüzyonla su emme oranı 50°C ilâ 1°C arasında % 3’ten az olmalıdır.
9) TS 11989 EN 13164’te belirtilen özelliklere ilâveten, ters teras çatı yalıtımında, WD(12) veya WS(13) tipi uygulamalarda aşağıdaki özellikler gereklidir.
• Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda > 0,30 N/mm2 (300 kPa) olmalıdır.
• TS EN 12088’e göre difüzyonla su emme oranı 50°C ilâ 1°C arasında % 3’ten az olmalıdır.
• Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lâmbalı) olmalıdır.
10) Ses yalıtım malzemelerinin ambalâjlarının üzerinde ısıl iletkenlik grup değerleri verilmelidir.
11) Pratik buhar geçirmezliği değeri Sd 1500 m’dir (TS EN 12086 veya TS EN ISO 12572).
12) WD: Darbe ses yalıtımının aranmadığı yüke maruz kalan döşemelerde veya sıcak çatılarda nefes alan su yalıtım membranı altında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri.
13) WS: Özel uygulamalar için yüke maruz kaldığında daha büyük dayanım değerlerine sahip olan ısı yalıtım malzemeleri (örneğin otopark katlarında).
14) Bu Ek’in 10’uncu maddesinde verilen ısıl iletkenlik grubu tayini ile belirlenecek olan malzemelerin ısıl iletkenlik hesap değerinin ara değerlerde olması halinde, kendisinden büyük olan ilk grupta olduğu varsayılır ve hesaba katılır.
15) Sadece iki tabaka arasına püskürtme metoduyla yapılan uygulamalar için kullanılır.
16) Kalınlığı 15 mm’den küçük olan ahşap yünü levhalar, ısıl iletkenlik hesaplamalarında dikkate alınmaz.